Loading...
 Start Page

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ            

Μέλος της International Federation for Choral Music (I.F.C.M.) και της European Choral Association- Europa Cantant

TA ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Click to enlarge
Tuesday 12 May 2015

Γράφει, η ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

                      Η ενασχόληση των παιδιών με τη μουσική συμβάλλει καταλυτικά στην ψυχικοκοινωνική ανάπτυξή τους. Επιπροσθέτως, όταν αυτή καθίσταται μέρος μιας συστηματικής μουσικής εκπαίδευσης, τα παιδιά ασκούνται πολύπλευρα όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Paynter καλλιεργώντας παράλληλα τη φωνή τους.

 

                      Συνάμα πολλοί είναι οι μελετητές οι οποίοι υπερθεματίζουν την άσκηση των παιδιών στο τραγούδι και δη στο χορωδιακό. Γεγονός που ενστερνίζονται και οι ιθύνοντες για την κατάρτιση των σχολικών προγραμμάτων, εφόσον η σύσταση χορωδιών εντός των σχολικών μονάδων όχι μόνο υποβοηθείται αλλά θεωρείται και ως δεδομένη. Επίσης και η ίδια η κοινωνία αντιλαμβάνεται τη σημασία – αξία του χορωδιακού τραγουδιού διότι πλέον όλη η επικράτεια βρίθει από φωνητικά σύνολα παίδων και ενηλίκων.

 

                      Ωστόσο η συμμετοχή σε ένα φωνητικό σύνολο δεν απορρέει μόνο από την αναμφισβήτητη ανάγκη του ανθρώπου για εξωτερίκευση των συναισθημάτων του αλλά ούτε έχει αποκλειστικά και μόνο αγχολυτική δράση. Οι συμμετέχοντες σε μία χορωδία πρωτίστως ψυχαγωγούνται ενώ όπως τεκμηριώνεται ερευνητικά τα παιδαγωγικά αποτελέσματα του χορωδιακού τραγουδιού είναι μεγαλύτερα και αμεσότερα στις μικρότερες κυρίως ηλικίες.

                       Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Bartle «Ο ρόλος μιας παιδικής χορωδίας δεν είναι απλά ψυχαγωγικός αλλά πολύ πιο σπουδαίος. Είναι μορφωτικός, παιδαγωγικός, κοινωνικός. Παράλληλα δηλαδή με τη μουσική καλλιέργεια και ευχαρίστηση που προσφέρει στα παιδιά, συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους». Συνεπώς συστήνεται η επαφή των παιδιών με τη χορωδιακή τους ενασχόληση να ξεκινά στα προσχολικά ή στα πρώτα σχολικά τους χρόνια.

                       Αναλύοντας διεξοδικότερα την παραπάνω διατύπωση διαπιστώνουμε ότι πράγματι τα παιδαγωγικά οφέλη που απορρέουν από το χορωδιακό τραγούδι είναι αρκετά αλλά και ιδιαιτέρως σημαντικά. Αρχικά τα παιδιά διευρύνουν το γνωστικό τους υπόβαθρο, εφόσον διδάσκονται τα έργα μεγάλων μουσουργών και συνθετών.

                      Πρέπει να αποκομίσουν σφαιρικές γνώσεις και να εξοικειωθούν με τα μουσικά είδη προτού ασχοληθούν με την εκτέλεση μεμονωμένων τραγουδιών. Συνάμα αποκτούν πειθαρχία και ευγενή άμιλλα καθόσον μαθαίνουν να λειτουργούν συνεργατικά και αρμονικά καθώς η στάση – πράξη του ενός επηρεάζει την συνολική εικόνα της ομάδας. Επομένως αναπτύσσεται η συλλογικότητα, ενισχύεται η συγκέντρωσή τους αλλά είναι εμφανής και η αλληλοϋποστήριξη μεταξύ τους· γεγονός που αφήνει να διαφανεί η κοινωνική διάσταση – ρόλος που διαδραματίζει η χορωδία.

                        Επιπροσθέτως το χορωδιακό τραγούδι βοηθά τα παιδιά να διοχετεύσουν δημιουργικά την έκδηλη ανάγκη τους για έκφραση αλλά και για εκτόνωση αποκομίζοντας έτσι ηρεμία καθώς και ψυχική ισορροπία. Στο σημείο αυτό δεν πρέπει να παραβλέψουμε και τα οφέλη που προκύπτουν στον τομέα της υγείας αναλογιζόμενοι, ότι δεν είναι διόλου αμελητέα· διότι μέσω της καλλιέργειας της φωνής του ο άνθρωπος βελτιώνει την αναπνευστική – καρδιακή του λειτουργία ενώ συνειδητά απέχει από τις επιβλαβείς συνήθειες, που θα αλλοιώσουν το φωνητικό του ηχόχρωμα.

                         Συνοψίζοντας τα παιδαγωγικά οφέλη, που απορρέουν από την ενασχόληση με το χορωδιακό τραγούδι εντοπίζονται τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Ασκώντας ηθικοπλαστική επίδραση στο κάθε άτομο ξεχωριστά το καθιστούν ως ένα συνειδητοποιημένο και υπεύθυνο μέλος της κοινωνίας, ενώ σε συλλογικό επίπεδο η χορωδία αποτελεί την κοιτίδα ανάπτυξης – καλλιέργειας της συνεργατικότητας, της αλληλεγγύης και του ομαδικού πνεύματος, μεταξύ των μελών της.

Κορίνθου 280, Πάτρα, 26221  //  Τηλ.: 2610 279679, 2610 222248  //  Email: choir@polyphonikipatras.gr

SOCIAL MEDIA:       

Sitemap / Login

Copyright © 2013 - 2024 Polyphonic Choir of Patras